Förlagsverksamhet

Via vårt förlag MEDIMAC tillhandahåller vi specialskriven litteratur, inom medicin och teknik, för akut- och ambulansverksamheten.

En av våra mest uppskattade och sålda böcker är Lärobok i Ambulanssjukvård. Riktlinjer. Medtoder, LARM. Boken är speciellt skriven för ambulanssjukvården.

För att tillgodogöra sig innehållet i boken krävs endast en viss kännedom om grundläggande medicinska tillstånd. Boken är tänkt att användas i den praktiska ambulanssjukvården och därför skriven i kortfattad punktform där tonvikten är lagd på de praktiska aspekterna på omhändertagandet av patienten i ambulansen. Bakomligggande sjukdomsförlopp förklaras endast då det har direkt betydelse för handläggandet av patienten under transport till sjukhuset.

För att göra den lättare att använda är boken indelad i kapitel efter symtom istället för organ. Dessutom är det möjligt att "söka" från två håll, antingen via innehållsförteckningen i början av boken, "från "Akuta barnsjukdomar" till "Yrsel", eller via symtomregistret i slutet av boken, från "abstinens" till övergående medvetandeförlust" i symtomregistret har även de olika möjligheterna till orsaken av symtomet listats, i alfabetisk ordning och med sidhänvisning, för att lätt hitta rätt. Exempelvis finner man i symtomregistet under rubriken medvetslöshet: apati, chock, encefalit feberkramp, etc.

Varje sjukdomstillstånd beskrivs under huvudrubrikerna kännetecken, åtgärd och prioritet samt i förekommande fall tillägg av rubrikerna observera och/eller varning.