Hälsokontroller

Det vi bland annat kan erbjuda våra kunder är exempelvis tre kompletta typer av hälsokontroller.

Finns det ett behov av att företagsanpassa hälsoundersökningsprofilerna kan detta självklart ordnas.

Läkarundersökning, vikt, längd, BMI, blodtryck, blodprover som bla innefattar blodstatus, fasteblodsocker, lever- och njurfunktionsprover, HIV, sänka, CRP, PSA, TSH samt blodfetter inkl. "riskvärde för hjärtinfarkt" (ApoB/apoA-1-kvoten), urinprov, hörsel, syn, färgseende samt vilo-EKG.

Förutom liten hälsokontroll enligt ovan rekommenderas för personer över 40 år samt för de som avser börja motionera mer aktivt att välja antingen mellan- eller stor hälsokontroll, enligt nedan.

Arbetstest-EKG med konditionstest, Åstrandtest (cykelarbetsprov med EKG-registrering och pulsoximetri). Hjärtats funktion under fysisk ansträngning undersöks. Konditionstal samt syreupptagningsförmåga räknas ut.

I denna hälsokontroll ingår förutom liten- och mellankontrollerna enligt ovan även digital lungfunktionskontroll med spirometri där olika lungfunktionstester utförs och visualiseras i flerfärg. Kontroll av arteriella syrgasmättnader i vila och vid arbete.

Vi utför även;