Välkommen till Kajkantsdoktorn

Detta är den lilla läkarmottagningen med de stora möjligheterna till att få en snabb och effektiv läkarkontakt.

Vi vänder oss i första hand till små och medelstora företag med en aktiv personalpolicy där friska medarbetare ses som en investering och resurs, men där även medarbetare som drabbats av ohälsa ändå anses som värdefulla och därför snabbt ska hjälpas till en adekvat vård och rehabilitering.