Sjukvårdskonsult

Vi kan erbjuda för kortare perioder Anestesipersonal i form av Specialistkompetent läkare inom Anestesi och Intensivvård samt Anestesisjuksköterskor.

Alla med mångåriga erfarenheter av arbete vid olika kliniker och sjukhus i Norden.

Vi svarar för alla administrativa rutiner såsom kontroll av legitimationer och specialisthandlingar.

Vi ansvarar även för att försäkringar finns, samt förmedlar information om arbetsplatserna.

Våra medarbetare är väl medvetna om de krav som ställs på en vikarie och vi utvärderar varje insats för att kunna hålla en hög standard.

Kontakta oss gärna för mer information.